Náš tým

MUDr. Alena

MUDr. Alena Ondráčková

zubní lékařka

MUDr. Alena Ondráčková promovala na LF v Brně v roce 1980, potom různá pracoviště na okrese Brno – venkov ve funkci praktického zubního lékaře, následně jako dětská zubní lékařka v Rosicích u Brna s částečným úvazkem na ortodoncii. Po atestaci I. st. nabídka na práci v Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, výuková i přednášková činnost, účast na zahraničních stážích. Od r. 1995 vlastní praxe.

Od 1.1.2017 pracuje na poloviční úvazek.

MUDr. Jan

MUDr. Jan Hrbek

stomatochirurg, implantolog

Promoce v r. 1977 na LF v Brně, praktický zubní lékař na okrese Brno – venkov, atestace I.st. v r. 1980, potom nabídka na práci v Institutu pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví jako stomatochirurg, přednášková a výuková činnost, atestace II. st. z maxilofaciální chirurgie v r. 1991, práce na stom. klinice, následně práce v Úrazové nemocnici v Brně jako součást traumatologického týmu, od 1. 1. 2008 primář dentoalveolární chirurgie na stom. klinice ve FNUSA. Účastní se zahraničních stáží, přednáší, publikuje. V Dentiqu pracuje každé úterý odpoledne.

MDDr. Julie

MDDr. Julie Trávníčková

zubní lékařka

V roce 2011 promovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor - Zubní lékařství. Během studia pracovala v privátních zubních ordinacích a na oddělení dentoalveolární chirurgie stomatologické kliniky ve FNUSA pod dozorem zkušených školitelů. Pravidelně se vzdělává a účastní se řady odborných kurzů a seminářů vedených českými i zahraničními specialisty.

Účast na přednáškách a kurzech: 

  • PRAŽSKÉ DENTÁLNÍ DNY 2009, 2010
  • DENTAL SUMMIT PRAGUE 2011, 2012
  • VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ ENDODONTICKÉ SPOLEČNOSTI 2012
  • HDVI - VÝPLŇOVÁ TERAPIE, PROTETICKÉ PLÁNOVÁNÍ I. II., PREPARACE A OTISKOVÁNÍ
  • VÝPLNĚ V ZÁCHOVNÉ STOMATOLOGII 2012
  • ELASTOMERY OD A do Z 2012

Od 1.3.2018 na mateřské

MDDr. Adam

MDDr. Adam Vilášek

zubní lékař

promoval v roce 2011 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Po promoci pracoval řadu let u MUDr.Marka v Břeclavi a od 1.3.2018 ordinuje v naší praxi.

 MDDr. Iva

MDDr. Iva Prachařovou

zubní lékařka

V roce 2011 promovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor - Zubní lékařství.
Po studiu pracovala pět let v brněnské soukromé ordinaci a od 1.1.2017 působí na našem pracovišti.

MDDr. Nikola

MDDr. Nikola Mahdalová

zubní lékařka

V roce 2011 promovala na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor - Zubní lékařství.

Po studiu pracovala tři roky v brněnské soukromé zubní ordinaci, v roce 2015 na soukromém stomatologickém pracovišti v Praze a od ledna 2016 v naší zubní ordinaci.

Od 1.4. na zkrácený úvazek

Bc. Lucie

Bc. Lucie Třísková

administrativa

V roce 2002 složila maturitní zkoušku na gymnáziu Elgartova v Brně. Tříleté studium na Vyšší odborné škole VSA v oboru Public Relations zakončila absolutoriem roku 2005 a poté se věnovala Ekonomii a managementu na Vysoké škole Karla Engliše, kde v roce 2008 získala bakalářský titul. Během studií pracovala pro řadu českých i zahraničních firem v oblasti administrativy, komunikace a prezentací.

Iva

Iva Veškrnová

vrchní sestra

Maturita v r. 1980, potom pracovala jako dětská sestra na novorozeneckém oddělení. Po přeškolení pracuje od roku 1995 v naší praxi. Soustavně se účastní vzdělávacích kurzů.

Iveta

Iveta Hájková

zdravotní sestra

Gabriela

Gabriela Vaškůjová, DiS.

dentální hygienistka