Co vás čeká

Nového pacienta preventivní prohlídka, zhotovení panoramatického snímku, event. doplňující malé intraorální snímky, stanovení indexů hodnotících stav parodontu a kazivosti a stanovení léčebného plánu, který bude respektovat vaše přání a naše možnosti.

Naším hlavním úkolem a cílem je dostat úroveň ústní hygieny na patřičnou výši, protože byla jednoznačně prokázána souvislost mezi plakem, onemocněním dásní a onemocněním celého těla – cévy, srdce, cukrovka.