Aktuálně: 29. 4. 2024 | Dne 30.4. bude v provozu pouze ordinace dentální hygieny.

Ceník

Zdravotní pojišťovny

Máme smlouvy s pojišťovnami:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (205)
  • Oborová zdravotní poj. zam. bank. poj. a stav. (207)
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211)
  • Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna (213)

 

Díky smlouvám se zdravotními pojišťovnami můžeme určité výkony uplatnit u zdravotní pojišťovny, jedná se především o pravidelné preventivní prohlídky, zhotovení RTG snímků, lokální anestezii, jednoduché extrakce.


Proč jsou další výkony zpoplatněny?

Mnozí pacienti nemají jasno, proč je většina výkonů u stomatologa zpoplatěna, popřípadě proč jsou u jednotlivých stomatologů ceny za ošetření rozdílné.

Na stanovení výše ceny má vliv řada faktorů. 

Jedná se zejména o časovou náročnost moderní stomatologie. Aby byla práce dobře a kvalitně odvedena, je potřeba si na každý určitý výkon vyhradit předvídatelné množství času. Tento čas nelze nijak zkrátit, časem by se to projevilo na kvalitě ošetření.

Dalším aspektem podílejícím se na výši ceny jsou veškeré materiálové a provozní náklady, moderní vybavení, které je třeba neustále obnovovat a v neposlední řadě vzdělávání lékařů, abychom našim pacientům dokázali nabídnout nejvyšší kvalitu ošetření, za kterou si stojíme.

Na základě všech těchto nákladů je stanovena minutová sazba ordinace, ze které po dosazení pořebného času na určitý typ ošetření dostaneme výslednou cenu výkonu.

Ceník nejčastějších nadstandardních výkonů

Kompozitní (bílé) výplně od 3 200 Kč
Fotokompozitní overlay 12 000 Kč
Metalokeramická korunka 11 600 Kč
Keramická korunka 13 850 Kč
Keramická faseta 13 700 Kč
Endodoncie
od 7 570 Kč
Dentální hygiena - hodinové ošetření  2 100 Kč
Implantát - první fáze - vsazení implantátu 16 700 Kč
Implantát - druhá fáze - našroubování pilíře a keramické korunky 17 000 Kč