Aktuálně: 29. 4. 2024 | Dne 30.4. bude v provozu pouze ordinace dentální hygieny.

Zubní péče

Váš spokojený úsměv je naší prioritou.

PREVENCE

Pravidelné preventivní prohlídky u lékaře a dentální hygienistky jsou základním předpokladem udržet si zdravý chrup po celý život. Doporučujeme 2x ročně. 

DENTÁLNÍ HYGIENA

Dentální hygiena se stala nedílnou součástí péče o zdravé zuby a celou dutinu ústní. Považujeme ji za prevenci zubního kazu, paradontitidy a dalších infekcí vzniklých nedostatečnou hygienou. 

VÝPLNĚ

Výplněmi nahrazujeme ztracenou zubní tkáň nejčastěji z důvodu zubního kazu. Jedná se o lékařem zhotovenou výplň přímo v ústech pacienta.

ENDODONCIE

V případě pozdního zachycení zubního kazu může dojít k postižení zubní dřeně a tohoto problému se ujímá endodoncie. Jedná se o odstranění tkání (nervu) z kořenového kanálku.

ONLAY, KORUNKA

Jedná se o náhrady zubů, kdy došlo k většímu poškození korunkové části zubu, tam, kde již není možné zhotovení ordinační výplně. Dále endodonticky ošetřené zuby a také z estetických důvodů.

MŮSTEK

Jak už název sám napovídá, jedná se o přemostění mezery, kde došlo ke ztátě zubů. Sousední zuby mezery slouží jako pilíře, které je nutno obrousit na korunky a mezera je přemoštěna mezičleny můstku.

CHIRURGIE, IMPLANTOLOGIE

Tento obor zahrnuje odstranění takového zubu, který se nepodařil zachránit v záchovné stomatologii, dále těch zubů, které se nemohou z nejrůznějších důvodů prořezat ( zuby moudrosti ) a zubů, které se nemohou do zubního oblouku vtěsnat – na přání ortodontisty.

SNÍMATELNÁ PROTETIKA

Není-li možno nahradit chybějicí zuby implantáty či můstky, je možno doplnit chrup snímacími náhradami. Na našem pracovišti provádíme nejčastěji celkové snímací náhrady.

ESTETICKÁ STOMATOLOGIE

Tento název zahrnuje výkony, které řeší estetiku chrupu. Řadíme sem zákroky jako jednoduché dostavby nevyhovujícího tvaru zubu fotokompozitním materiálem až po náročné fazetování zubů keramickými fazetami.

Co očekávat na první návštěvě

Po příchodu do našeho zubního centra se Vás jako první ujme recepční a vyplní s Vámi kartu pacienta a anamnestický dotazník, ve kterém mapujeme váš zdravotní stav (alergie, trvale užívané léky, onemocnění). Je Vám zhotoven Ortopantomogram (rentgenový snímek všech zubů). Poté lékař pod mikroskopem nebo pod lupovými brýlemi vyšetří zuby, dásně a celkový stav ústní dutiny jako celku. Doplní intraorální (malé) rentgenové snímky a zhotoví fotodokumentaci.

V další fázi dochází ke zhodnocení stavu chrupu. Lékař Vám názorně pomocí zmíněných rentgenových snímků a pořízených fotografií ukáže a vysvětlí případné problémy, vyslechne Vaše přání a možnosti a sestaví léčebný a finanční plán ošetření. Na základě tohoto plánu Vám navrhneme termíny ošetření. 

V ideálním případě se uvidíme na pravidelné preventivní prohlídce každých 6 měsíců.